19. februára 2015

História

Výroba panelových radiátorov v Košiciach má dlhoročnú tradíciu. Počiatky výroby radiátorov siahajú do roku 1968. Prvé zváracie linky boli dodané ZEZ Hořice (ČR) a skladali sa zo sólo strojov prepojených dopravníkmi. Výroba radiátorov vo vtedajšom VSŽ Košice začala typom PJ2 a pokračovala typmi PJ3, P4, P40 a P90, ktorý sa v rôznych modifikáciách vyrába aj v súčasnosti. Od roku 1990 sú radiátory vyrábané pod obchodnou značkou KORAD (KOšický RADiátor). Prvá výkonnejšia automatická zváracia linka bola postavená v roku 1976 a dodávateľom bola firma SCHLATTER zo Švajčiarska, ktorá je v tomto odbore na špičke v Európe. V roku 1990 bola sprevádzkovaná ďalšia, nová plnoautomatická linka od toho istého dodávateľa. Dvojvrstvové anoforetické farbenie radiátorov bolo zavedené v roku 1990 zakúpením automatickej farbiacej linky EISENMANN, ktorá bola v roku 2002 modernizovaná na kataforetický systém nanášania základnej farby. Pokračovaním modernizačných akcií bolo nainštalovanie modernej plnoautomatickej tlakovej kontroly radiátorov pre obidve linky na prelome rokov 2004 a 2005. Od roku 2000 bola divízia výroby radiátorov vo vlastníctve U. S. Steel Košice. V roku 2019 bola výroba radiátorov predaná spoločnosti KORAD Radiators s.r.o.

Ukážka výrobných katalógov 1980-2004

 

 

 

 

O spoločnosti

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

O nás

Poštová adresa

KORAD Radiators s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice – mestská časť Šaca
Slovak Republic
Cart