Blog

1. októbra 2020

Softvér

Dňa 4.5.2023 bola vydaná firemná verzia výpočtového programu TechCON ver. 10.01 Herz-KORAD. Táto verzia programu vznikla v spolupráci firiem Herz a KORAD. Je určená pre operačné systémy Windows 7, Windows 8, Windows 10 a Windows 11.
Program je tvorený z troch navzájom prepojených modulov: Tepelné straty, Podlahové vykurovanie (chladenie), Návrh čerpadlových skupín a anuloidov, Dimenzovanie vykurovacích sústav, Stenové, stropné vykurovanie a chladenie a Vnútorný vodovod a kanlizácia (verzia 1.0).

Všetky informácie a poznatky nájdete na internetovej stránke tvorcov softvéru firmy Atcon systems, s.r.o. Bratislava www.techcon.sk.

Odkaz na stiahnutie programu: https://www.techcon.sk/download/techcon/10_0/install/herz/sk/TechCON_101HzU_sk.zip

KORADcalc 3.62

Výpočtová pomôcka KORADcalc 3.62  (verzia XLSM, 665 kB) MS Excel 2007 a vyššie

Výpočtová pomôcka KORADcalc 3.62 slúži pre jednoduchý výber panelových radiátorov.

Je spracovaná vo forme aplikácie MS Excel. K dispozícii je verzia pre MS Excel 2007 a vyššie. Aplikácie obsahujú makrá, preto je pre ich funkčnosť potrebné povolenie makier. Stačí povoliť makrá v Upozornení zabezpečenia po spustení súboru.

Prepočtová pomôcka KORADcalc 3.62 pozostáva zo šiestich modulov. Výber jazyka (SK, ENG, RUS) je možné zvoliť na ľubovoľnom module.

Popis modulov:

Prvý modul “Odhad tepelných strát” umožňuje vykonať hrubý odhad tepelných strát miestnosti na základe jej objemu a umiestnenia. Pre presné stanovenie tepelných strát však odporúčame postupovať podľa STN EN 12 831.

Druhý modul “Výber radiátora” umožňuje na základe známej požadovanej hodnoty tepelného výkonu ako aj výpočtových teplôt výber vhodného radiátora. Pri výbere sú zohľadnené aj priestorové parametre, to znamená rozmery okna a jeho vzdialenosť od podlahy.

V treťom module “Vymeň starý za nový” možno uskutočniť výber nových panelových radiátorov pri nahrádzaní starších modelov a typov vykurovacích telies.
Je to najjednoduchšia cesta stanovenia potrebného tepelného výkonu, pokiaľ ste boli s výkonom starých telies spokojní a samozrejme pokiaľ nedošlo k zmene okolitých podmienok (stavebné konštrukcie, teplotné podmienky).

V štvrtom module “Iné teplotné podmienky” získate tabuľku hodnôt tepelných výkonov radiátorov zmenených podľa zadaných teplotných podmienok.

Piaty modul “Technické údaje” pomôže pri priradení vlastností vybraných typov radiátorov a umožňuje súčet hmotností, vodného objemu a výkonu zvoleného výberu telies.

Šiesty najnovší modul “Prednastavenie ventilovej vložky” zjednodušuje a urýchľuje hľadanie hodnoty prednastavenia vložky HEIMEIER 4360 (alt. 164.8088), ktorá je súčasťou radiátorov s pripojením ventil kompakt.

Na stiahnutie
O nás

Poštová adresa

KORAD Radiators s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice – mestská časť Šaca
Slovak Republic
Cart